Image

TULE
KIERTOTALOUSKUMPPANIKSEMME

Palvelumme yrityksille - materiaalikatselmukset ja jäteauditoinnit

"Tiesitkö, että yrityksen materiaalihävikin todellinen hinta on jopa 25-kertainen jätekustannuksiin verrattuna? Siksi hukan minimointi kannattaa." -Motiva

Mikä on materiaalikatselmus?

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseksi ja materiaalivirtojen hallintaan. Tekemämme materiaalikatselmukset suoritetaan materiaalikatselmuksen pätevyyden omaavan henkilön kanssa. Materiaalikatselmuksissa noudatetaan standardia. Katselmuksessa tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Tämä säästää merkittävän summan rahaa sekä luontoa. 

Materiaalikatselmuksen avulla saat esiin todelliset kustannukset

Materiaalikatselmuksemme tuottaa yrityksellesi konkreettisia toimenpide-ehdotuksia säästöjen toteuttamiseen. Toimenpiteiden hyödyt, säästöpotentiaali ja mahdolliset investointitarpeet arvioidaan yhdessä yrityksen kanssa. Materiaalikatselmus arvottaa tuotantoprosessin läpivirtaus- ja kiertovirtoja. Näin todelliset kustannukset eri materiaalivirroille saadaan tärkeysjärjestykseen ja parannustoimenpiteet kohdistettua oikein. 

Materiaalikatselmus säästää kustannuksiaon kiertotalouttavähentää ympäristökuormitustaennakoi kiristyviä lupaehtojaparantaa imagoaja on tehokas työkalu.

1

Säästö

Materiaalikatselmuksella löydettävät tehostamistoimet parantavat yrityksen kilpailukykyä säästämällä kustannuksia muun muassa raaka-aine- ja energiahankinnoissa sekä jätemaksuissa.
2

Tehokkuus

Löydettävät tehostamistoimet säästävät myös luonnonvaroja ja ympäristöä.
3

Rahoitustuki

Valtio tukee Motivan mallin mukaista katselmusta antamalla enintään 40 prosenttia hankeavustusta katselmoijan työ- ja matkakustannuksiin

Olemme Motivan hyväksymä, pätevöitynyt materiaalikatselmuksien tekijä.

Image
Image

Vihreä Yritys -palvelun avulla yritys vähentää tuotannon materiaalikustannuksia, leikkaa jätehuollon kokonaiskustannuksia, hahmottaa tuotannon ympäristöystävällisyyttä ja saavuttaa positiivista imagohyötyä.

Jäteauditoinnit

Jäteauditoinnin prosessi vaihtelee riippuen siitä, mitä tavoitteita ja tarpeita auditoinnin tilaajalla on. Kuitenkin yleisesti ottaen jäteauditointi koostuu seuraavista vaiheista: 

Kartoitus: Aluksi auditointi kohdistuu yrityksen nykytilan kartoitukseen. Tässä vaiheessa tarkastellaan yrityksen jätteiden syntymistä, keräystä, varastointia ja kuljetusta. Kartoituksen avulla pyritään tunnistamaan jätteiden syntymisen ja käsittelyn ongelmakohdat ja mahdollisuudet kehittää niitä.

Analyysi: Kartoituksen jälkeen tehdään tarkempi analyysi kerätyn tiedon perusteella. Analyysissa tarkastellaan esimerkiksi yrityksen jätteiden laatua, määrää ja käsittelytapoja. Lisäksi arvioidaan jätteiden käsittelyn kustannuksia ja ympäristövaikutuksia sekä niiden kierrätysvaihtoehtoja.

Ehdotukset: Analyysin pohjalta laaditaan ehdotukset jätteiden ja sivuvirtojen käsittelyn kehittämiseksi. Ehdotukset voivat sisältää esimerkiksi uusia kierrätysratkaisuja, jätteiden vähentämiseen tähtääviä toimia tai keinoja jätehuollon kustannusten alentamiseksi. Ehdotukset perustuvat yleensä parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan ja parhaisiin käytäntöihin alalta.

Toimenpidesuunnitelma: Ehdotuksista laaditaan toimenpidesuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin kehitystoimenpiteiden toteutus ja aikataulu. Suunnitelma voi sisältää esimerkiksi resurssien jakamista, koulutusta, uusien järjestelmien käyttöönottoa ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Seuranta: Toimenpidesuunnitelman toteutusta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Seurannassa tarkastellaan, miten kehitystoimenpiteet ovat vaikuttaneet jätteiden määrään ja laatuu sekä kustannuksiin. Seurannan avulla voidaan arvioida, onko toimenpiteitä tarpeen säätää ja tarkentaa.

Jäteauditointion tehokas työkalutehostaa kierrätystävähentää jätteitäedistää vastuullista toimintaaja saa aikaiseksi kustannussäästöjä.

1

Kustannussäästöt

Jäteauditoinnin merkittävimmät edut yritykselle liittyvät kustannussäästöihin ja ympäristöhyötyihin. Kun yrityksen jätevirrat ja jätemaksut saadaan selvitettyä, voidaan löytää keinoja vähentää jätteen määrää, tehostaa kierrätystä ja vähentää hävikkiä. Tämä voi johtaa merkittäviin kustannussäästöihin, kuten esimerkiksi jätemaksujen pienenemiseen.
2

Säästöpotentiaali

Esimerkiksi Ympäristöministeriön ja Elinkeinoelämän keskusliiton yhteistyössä julkaiseman oppaan mukaan Suomessa on havaittu yrityksissä olevan 10-30 % säästöpotentiaali jätteiden määrän ja kustannusten vähentämisessä. Säästöt voivat siis olla merkittäviä, varsinkin jos yrityksellä on suuret jätemäärät tai jätemaksut.
3

Ympäristövastuullisuus

Jäteauditoinnilla voidaan edistää yrityksen ympäristövastuullisuutta ja parantaa yrityksen mainetta. Yritykset voivat myös saada kilpailuetua, kun ne osoittavat olevansa vastuullisia ja ympäristöystävällisiä. Muistakaa, että vastuullisuus on jatkuva prosessi, jossa pienetkin teot voivat johtaa suuriin muutoksiin.

Hyötypaalauksen vastaanottoterminaalimme toimii Nokialla

Avasimme uuden suuremman käsittelylaitoksemme Nokian Kolmenkulmaan ECO3-alueelle osoitteseen Vannekatu 10 37130 Nokia.
ECO3-alueen keskeinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet raskaalle kalustolle mahdollistavat tehokkaan logistiikan.

Hyötypaalauksen vastaanottoterminaalimme toimii Nokialla

Avasimme uuden suuremman käsittelylaitoksemme Nokian Kolmenkulmaan ECO3-alueelle osoitteseen Vannekatu 10 37130 Nokia.
ECO3-alueen keskeinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet raskaalle kalustolle mahdollistavat tehokkaan logistiikan.

PALVELUMME YRITYKSILLE

Tyhjennyspalvelut

Hyötykeräys hoitaa astioiden tyhjennykset. Voit solmia kanssamme kertaluontoisen tai jatkuvan sopimuksen jätehuollon tyhjennyspalveluista. Hoidamme jätteet pois paikalta nopeasti ja luotettavasti.

Voit tilata meiltä jätteiden tyhjennyksen kaikille eri materiaaleille kuten metallille, lasille, paperille, pahville, biojätteelle, sekajätteelle sekä energiajätteelle.  

Yhteydenottopyyntö >>

Tietoturvapaperi

Syntyykö yrityksessäsi paljon salaiseksi luokiteltua paperijätettä? Jätä tietojen tuhoaminen ammattilaisten käsiin.

Hyötykeräys toimittaa yrityksille lukollisia tietoturva-astioita, jotka kuljetetaan tyhjennystä varten lukittuna valvottuun prosessitilaan. Tietojen tuhoaminen hoidetaan standardien mukaan. Materiaali ei mene hukkaan, sillä lukukelvoton käsitelty paperi kierrätetään ja hyödynnetään uudelleen teollisuuden raaka-aineena.

Yhteydenottopyyntö >>>

Myynti ja vuokraus

Olipa kyseessä mikä tahansa jätehuoltoon liittyvä tehtävä, Hyötykeräys tarjoaa yrityksille kierrätykseen liittyvän välineistön. Vuokraamme, myymme ja toimitamme yrityksille kaikki jätehuoltoon liittyvät puristimet, paalaimet, vaihtolavat ja roskasäiliöt. Monipuolisesta valikoimastamme löytyy laitteisto eri alojen yritysten tarpeisiin.

Kysy tarjous >>>

Vaaralliset jätteet

Vaikka ongelmajäte saattaa vaikuttaa harmittomalta, se voi pahimmillaan aiheuttaa vakavia ongelmia sekä ihmisille että ympäristölle. Me Hyötykeräyksessä välitämme molemmista, ja siksi hoidamme vaarallisen jätteen kierrätyksen vaatimusten mukaisesti ja ammattitaidolla.

Kysy tarjous >>>

Kuormalavojen kierrätys

Hyötykeräys kierrättää käytetyt kuormalavat uusiokäyttöön. Kaikki lavat tarkastetaan ja tarvittaessa kunnostetaan. Toimitamme ja noudamme lavat sopimuksen mukaan.

Kysy tarjous >>>

Asiantuntijapalvelumme

Tarjoamme asiantuntijapalveluita asiakaslähtöisesti erilaisiin tarpeisiin. Toimimme asiakkaidemme pitkäaikaisena kumppanina. Asiantuntijapalvelumme ovat käytännönläheisiä sisältäen esimerkiksi tuotantohenkilökunnan koulutuksen materiaalien kierrätykseen. Toimimme myös yrityksien kumppanina strategiaprosessin laadinnassa. Tällöin pohdimme yhdessä esimerkiksi sitä, minkälaisia mahdollisuuksia kiertotalous tuo liiketoimintaan tai miten vastuullisuus tulisi huomioida yrityksen liiketoiminnoissa. 

Jätä yhteydenottopyyntö >>>

Rakennusjätteen käsittely

Rakennustyömailla syntyy paljon jätettä, jonka kierrättäminen voi olla haastavaa. Hyötykeräys käsittelee kaikki rakennustyömailla syntyvät jätteet ja toimittaa ne kiertoon ympäristöä kunnioittaen.

Vastaamme rakennustyömailla koko jätehuollon prosessista. Toimitamme paikalle vaihtolavat ja hoidamme myös nostotyöt.

Kysy tarjous tai tilaa astioiden tyhjennys >>>

Tule kiertotalouskumppaniksemme

Ota yhteyttä jo tänään!

Hyötykeräys Oy
Kiertokatu 1, 38210 Sastamala

Vannekatu 10, 37140 Nokia

Asiakaspalvelu:
0103849700
info@hyotykerays.fi

Laskutustiedot

Olemme ulkoistaneet laskujenmaksupalvelumme Tilikymppi Kredit Oy:lle.

Pyydämme, että käytätte jatkossa laskutuksessanne seuraavia yhteystietoja:

Verkkolasku

Verkkolaskuosoite: 003708547051
Operaattori Maventa
Välittäjätunnus: 003721291126


Sähköpostitse toimitettava lasku


hyotykerays@tilikymppi.com


Postitse toimitettava lasku


Vammalan Hyötykeräys Oy
c/o Tilikymppi Oy
Puistokatu 2, 2. krs
38200 Sastamala


Lisätietoja asiasta voitte kysyä yhteyshenkilöltämme Heidi Vainio,
puhelin 050 3424910 ja sähköposti hyotykerays@tilikymppi.com.
Ystävällisesti
Vammalan Hyötykeräys Oy