logo

Kilpailuetua jätehuollosta

Vihreä Yritys on yrityksille kehitetty konsepti, jonka avulla jätehuollosta saadaan liiketoiminnallista hyötyä täysin uudella tavalla.

EROTU POSITIIVISESTI

Vihreä Yritys -merkin avulla voit rakentaa mielikuvaa vihreästä yrityksestä. Voit hyödyntää merkkiä markkinoinnissa, mainonnassa ja viestinnässä monin eri tavoin. Vihreä yritys -merkki auttaa erottautumaan kilpailijoista.

KEHITÄ LIIKETOIMINTAASI

Vihreä Yritys -merkki vaatii yritykseltä liiketoiminnan kehittämistä. Kierrätyksen lisääminen ja materiaalihukan minimoiminen kiinnittää huomion tuotesuunnitteluun, tuotantoon ja antaa sisältöä markkinointiin.

SÄÄSTÄ KUSTANNUKSIA

Kokonaisvaltainen kierrätykseen keskittynyt jätehuolto säästää kustannuksia. Kumppaninamme saat kokonaiskäsityksen yrityksesi tuotannon ympäristöystävällisyydestä tarkkojen jätemäärätietojen avulla.
Vähennetään materiaalihukkaa ja tuotannossa syntyvän jätteen ominaismäärää.

KUMPPANUUDELLA VIHREÄKSI YRITYKSEKSI

Vihreä Kumppanuus syvenee asteittain ja puolueettoman auditoinnin läpäissyt yritys saa Vihreä Yritys -merkin käyttöönsä. Helpoiten pääset Vihreäksi Kumppaniksi tilaamalla asiantuntijan paikalle.

vaihe1.png
NYKYTILANNE

Perehdymme yrityksen jätehuollon nykytilaan.
Teemme tarjouksen vihreän kumppanuuden toteutuksesta.

vaihe2.png
VIHREÄ KUMPPANUUS

Perehdymme yrityksen materiaalivirtoihin.
Teemme yhdessä  kierrätyssuunnitelman.
Aloitamme suunnitelman  toteuttamisen sekä kustannusten ja jätemäärien seuraamisen.

vaihe3.png
AUDITOINTI

Puolueeton asiantuntija arvioi kierrätyssuunnitelman toteutumisen ISO 14 001 mukaisesti soveltuvin osin.

vaihe4.png
VIHREÄ YRITYS

Auditoinnin läpäissyt yritys saa Vihreä Yritys -merkin.
Vihreä Yritys on sitoutunut  kestävän  jätehuollon kehittämiseen.

Ota yhteyttä

Vammalan Hyötykeräys Oy

Kiertokatu 1, 38210 Sastamala
Asiakaspalvelu: 050 5559362
info@hyotykerays.fi

Lauri Jokinen: 050 5559352
lauri.jokinen@hyotykerays.fi